Tel: 0216 442 27 09

Müşteri ve Bayi Yönetim Yazılımları (B2B)

B2B yani İngilizce açılımı "Business to Business" olan bu kısaltma, şirketler arası pazarlama ya da satış uygulamalarına verilen kısa tanımdır.

Müşteri ve Bayi Yönetimi; bireyler ve kurumların, açık ağ ortamında internet ya da sınırlı sayıda kullanıcı tarafından ulaşılabilen kapalı ağ ortamlarında intranet yazı, ses ve görüntü şeklindeki sayısal bilgilerin işlenmesi, iletilmesi ve saklanması temeline dayanan ve bir değer yaratmayı amaçlayan ticari işlemlerin tümünü ifade etmektedir.

Tüm firmalar, özellikle KOBİ'ler için çok uygun bir ticaret şekli olan E-Ticaret, ürün seçeneklerinin artması, ürünlerin kalitesinin yükselmesi ve ödeme ve teslimat sıkıntılarının giderilemesinde yardımcı olmaktadır.

E-ticaret potansiyel tüketicilerin dünyanın her yanında pazara arz edilen ürünler hakkında bilgi sahibi olmalarına ve yeni üreticilerin dünya pazarlarına girmelerine imkân vermektedir. Daha düşük fiyatlı ve kaliteli ürünlerin pazara girmesi üreticiler arasında rekabetin artmasına ve tüm ticari işlemlerin maliyetinin düşmesine neden olmaktadır.

Elektronik ticaret, üretici ve tüketicileri, özellikle KOBİ'leri geleneksel ticaret engelleri olan pazara uzaklık, bilgi eksikliği ve talebe uygun üretim yapılamayışı gibi dezavantajlardan kurtarabildiği ölçüde yararlı olacaktır.


B2B ve e-iş, geleneksel iş modellerini değiştirerek aşağıda sıralanan birçok faydayı sağlayacaktır:


  1. Daha iyi müşteri tatmini ve desteği
  2. Yeni ürün ve hizmetlerin pazara hızla sunulması
  3. Daha iyi servis
  4. Daha iyi alış ve satış işlemleri
  5. Daha az işletim maliyeti
  6. Daha az üretim maliyeti
  7. Daha düşük stok maliyeti

Elektronik pazarlar, satıcı ve alıcı şirketlerin hizmet ve ürünleriyle ticareti oluşturulan aracı sitelerdir. Bu model çoktan-çoğa (many-to-many) model olarak da tanımlanır. Bu konu için online exchange, infomediary, I-market, digital marketplace, net hub gibi birçok terim de kullanılmaktadır. Bu modelde e-pazar, tedarikçilerin sağladığı ürün kataloglarını birleştirerek kullanıma sunar. Bu yapı bilgilerin tutarlı bir şekilde kullanıcılara sunulmasını, aranmasını ve alıcı - satıcı arasındaki entegrasyonu sağlar. Aynı zamanda alıcı ve satıcı taraflarındaki yükü azaltır. Bu modelde fiyat isteme, açık artırma, ters açık artırma gibi birçok işlem kolay bir şekilde gerçekleştirilir.

B2B şirketlerin ihtiyaç duydukları maddelere kavuşmak için kurulan bir sistemdir. Bu yönüyle B2B şirketlerin tedarik pazarı işlevini görür. Birçok şirket internet üzerinden, mal ve hizmet üretim aşamasında ihtiyaç duydukları ürünlerini veya ara malların toptan satışlarını kolaylıkla yapabilme olanağına kavuşabilmektedirler. B2B, öncelikle paylaşabilecek doğru bilgi ve paylaşma isteği, sonra teknolojik yatırımdır. Sanal ortamda ürün katalogları arasında arama, sipariş, faturalama, ödeme işlemleri bu kapsama sokulabilir. Ayrıca ortak araştırma-geliştirme, projelendirme, ürün tasarımı, mühendislik hizmetleri ile ürün dağıtım ve teslimat işlemleri bu kapsamın bünyesindedir. İşletmeler arası ilişkiler yatay ilişkiler olabileceği gibi dikey ilişkileri de kapsayabilir. Bunları firma, bayi, dağıtıcı ve tedarikçi olarak sayabiliriz. Varsayın ki müşterileriniz size hiç sormadan stoklarınız hakkında bilgi alabilmek istiyor. Bu durumda sisteminizden çıkacak her rapor her zaman doğru ve açık olmalıdır.

Müşteri ve Bayi Yönetiminde (B2B) Ürün ve Sipariş Yönetimi Nasıl Yapılandırılır?

Ürün yönetimi, stokların işletmenin yapısına özgün bir şekilde sisteme işlenmesi ile yapılandırılır. Gelişmiş kategori ve grup oluşturma yapısı ile tüm ürünler ana ve alt kategorlerine / gruplarına ayrılırlar. Ürün ve varyasyon tanımlamaları da yapılarak işletmenin stok tutma yapısına en uygun ürün ağacı oluşturularak sistemden etkin raporlamalar alınması sağlanır. Depo yönetiminin de dahil edilmesi ile stok miktarları; hem ana depo hem de bayi - alt bayi depoları olmak üzere detaylı bir şekilde analiz edilir. Stokların gelişmiş filtrelemeler ile detaylı olarak listelenmesi ürün yönetimin etkin bir şekilde yapılmasını sağlamaktadır. Sipariş yönetimi sayesinde entegre çalışan e-ticaret verilerinden gelen siparişlerin anlık olarak sisteme düşmesi ve stok miktarlarında tutarlı hareketler sayesinde stokta bulunmayan ürün nedeni ile iptal olan sipariş sayısı ortadan kaldırılır. Bekleyen siparişler, işlemde olan siparişler, tamamlanan siparişler listelenerek anlık takip etkin bir şekilde yönetilir.

Müşteri ve Bayi Yönetiminde (B2B) Tahsilat Yönetimi Nasıl Yapılandırılır?

Sisteme tanımlanan banka anlaşmalı sanal poslar aracılığı ile müşteri ve bayilerden anlık ödeme alınarak alınan tahsilatların sisteme otomatik olarak işlenmesi sağlanır. Bunun yanında ödeme takibi yapılarak satış gerçekleştirilen ürünlere ait tahsilat verilerinin anlık takibi gerçekleştirilir.

Müşteri ve Bayi Yönetiminde (B2B) Saha Satış Yönetimi Nasıl Yapılandırılır?

Sisteme işletmenin yapısına uygun olarak bayi / alt bayi ve müşteri ağı kurulur. Böylelikle hem ana bayi, hem de ana bayi altında toplanan alt bayilere ve müşterilere sistem üzerinden anlık erişim sağlanır. Cari hesap takibi ile bayi, alt bayi ve müşterilerin satış ve alış işlemleri ve borç, alacak dengeleri takip edilir. Bu süreç, işletmenin cari hesap tutma politikası baz alınarak yapılandırılır.

Müşteri ve Bayi Yönetiminde (B2B) Saha Satış Yönetimi Nasıl Yapılandırılır?

Sahada aktif bulunan saha satış personellerinin etkin bir şekilde satış / sipariş süreçlerini tamamlamaları sağlanır. İşletme için en uygun donanım çözümleri kullanılarak (tablet, mobil cihazlar, el terminalleri, dizüstü bilgisayarlar vb.) saha satış personellerinin yönetim ile etkin bir şekilde iletişimde olduğu, stok durumlarına ve tanımlanmış fiyat politikalarına anlık erişim sağlayabildiği, ziyaret gerçekleştirdiği müşteriye ait cari detayları görebildiği bir sistem yapılandırılır.

Müşteri ve Bayi Yönetiminde (B2B) Sevkiyat / Kargo Yönetimi Nasıl Yapılandırılır?

Sistem üzerinden alınan siparişlere istinaden gerçekleşecek ürün gönderimleri, kargo veya sevkiyat araçları aracılığı ile gerçekleştirilirken hem müşterilerin hem bayi / alt bayilerin ve süreç ile ilgilenen personellerin sevk süreçlerini anlık takip etmeleri sağlanır.

Müşteri ve Bayi Yönetiminde (B2B) Kampanya Yönetimi Nasıl Yapılandırılır?

Müşterilere, ana bayi ve alt bayilere yönelik işletmelerin gerçekleştireceği kampanya bildirimlerinin yapılabildiği ve kampanyaya ait tanımlamaların gerçekleştirildiği sistemler yapılandırılır.

Müşteri ve Bayi Yönetiminde (B2B) Sadakat Yönetimi Nasıl Yapılandırılır?

Bayi ve alt bayilere yönelik oluşturulan kampanyaların, promosyonların, ödüllendirmelerin tanımlanarak anlık erişim sağlanan veri yapısı oluşturulur. Söz konusu yapı, işletmenin bayi politikası baz alınarak yapılandırılır.

Müşteri ve Bayi Yönetiminde (B2B) Rapor Yönetimi Nasıl Yapılandırılır?

Sistem üzerinden talep edilen verilere ait anlık raporlamalar ve analizler yapılandırılır. Söz konusu veri analizleri ve raporlamaları işletmenin hedefleri doğrultusunda yapılandırılarak işletmeyi daha ileriye taşımak için öngörü oluştururken işletmenin mevcut durum analizi yapmasını destekler.

B2B sistemi firmaların kendi bünyelerinde yaptıkları tüm ticari işlemleri internet üzerinden gerçekleşmesine imkan sağlayan e-ticaret uygulamasıdır.Sistem, bayi ve müşteri ağını doğru yönetilmesini sağlar.

Müşteri ve Bayi Yönetimi Çözümleri (B2B) konusunda tecrübemizi profesyonel bir çatı altında müşterilerilerimiz ile buluşturuyoruz.

B2B yazılımının komplike bir süreç olduğunun farkında olarak yapılandırma hizmetlerini büyük bir özen ve dikkat ile yerine getirmektekteyiz.
İşletme sahasında aktif bulunarak tüm işleyişi ilgili birimlerden yerinde analiz ediyor, çözüm odaklı bir yazılımın hazırlanması için gerekli en doğru projelendirmeyi planlıyoruz.

Yazılım için en uygun kurguyu oluşturarak işletmenin sisteme değil, sistemin işletmeye doğru kanalize olmasını sağlıyoruz.

Üretimin kontrol altına alınması esnasında yazılımın ve yazılım kapsamında kullanılacak olan cihazların sisteme adaptasyon süreci için; kurulum ve eğitim danışmanlığı, teknik destek danışmanlığı, yazılım geliştirme danışmanlığı ve otomasyona geçiş danışmanlığı hizmetlerimizden yararlanabilirsiniz.