Tel: 0216 442 27 09

Kaynak Planlama ve Yönetme Yazılımları (ERP)

Kurumsal kaynak planlaması ya da işletme kaynak planlaması (İngilizce: Enterprise Resource Planning - ERP), işletmelerde mal ve hizmet üretimi için gereken işgücü, makine, malzeme gibi kaynakların verimli bir şekilde kullanılmasını sağlayan bütünleşik yönetim sistemlerine verilen genel addır.

Kurumsal kaynak planlaması (Kurumsal Kaynak Planlama) sistemleri, bir işletmenin tüm veri ve işlemlerini bir araya getirmeye veya bir araya getirilmesine yardımcı olmaya çalışan ve genelde kullanımı kolay olan sistemlerdir. Klasik bir Kurumsal Kaynak Planlama yazılımı işlem yapabilmek için bilgisayarın çeşitli yazılım ve donanımlarını kullanır. Kurumsal Kaynak Planlama sistemleri temel olarak değişik verilerin saklanabildiği bütünleşik bir veritabanı kullanırlar.

Kurumsal kaynak planlaması anlam olarak, işletmenin tüm kaynaklarının birleştirilip, verimli olarak kullanılması için tasarlanmış sistemlere denmektedir. Kurumsal Kaynak Planlama kavramı ilk olarak üretim çevrelerinde kullanılmaya başlansa da; günümüzde Kurumsal Kaynak Planlama sistemleri çok daha geniş bir alanda telâfuz edilmektedir.

Kurumsal Kaynak Planlama sistemleri, bir işletmenin iş alanına ya da ismine bakmadan, işletmenin tüm temel işlemlerini kendi yapısı altında toplayabilir. İşletmenler, kâr amacı olmayan kuruluşlar, vakıflar, hükümetler veya diğer varlıklar Kurumsal Kaynak Planlama sistemlerini kullanabilirler.


Kurumsal Kaynak Planlama sistemleri iki veya daha fazla yazılımı bir araya getirerek bir yazılım paketi halinde de sunulabilir. Bu gibi sistemlere Kurumsal Kaynak Planlama yazılım paketleri denir. Teknik olarak ise Kurumsal Kaynak Planlama yazılım paketleri hem maaş bordro akışlarını hem de muhasebe işlevlerini bünyesinde barındırır.

Buna rağmen, Kurumsal Kaynak Planlama yazılım paketi tanımı daha çok büyük ve geniş uygulamalar için kullanılmaktadır. Bir Kurumsal Kaynak Planlama sistemi kullanıcının, iki veya daha fazla bağımsız yazılımın arayüzü ile karşılaşmasını engeller ve ek avantajlar sağlar. Yazılımların standartlaşmasını, birçok yazılım kullanmak yerine tek bir yazılım kullanılmasını, tüm veriler genellikler tek bir veritabanında saklandığından kolay ve yüksek rapor alma, durum değerlendirme gücünü sağlar.

Kurumsal Kaynak Planlama sistemlerine daha yakından bakacak olursak, en önemli gerekliliğin bir işletmenin tüm bakış açılarındaki her verinin, birleştirilmesi olduğunu görürüz. Kurumsal Kaynak Planlama sistemleri bunu sağlamak için, işletmenin çeşitli iş faaliyetlerini ele alan birçok yazılım modülünü tek bir veritabanı altında çalıştırmaktadır.

İnsan kaynakları planlaması (hr) terimi, orijinal olarak "üretim kaynakları planlaması" teriminden türetilmiştir (İngilizce Manufacturing Resource Planning - MRP). Üretim kaynakları planlaması tanımı (ÜKP) ise, yazılım mimarisinin önem kazanması ve şirket kapasite planlamasının yazılım faaliyetlerinin yer edinmesi ile Kurumsal Kaynak Planlama sistemlerine dönüşmeye başlamıştır. KKP sistemleri genellikle bir işletmenin, üretim, ulaştırma, dağıtım, envanter durumu, liman ticareti, muhasebe ve faturalama gibi işlemlerini kontrol eder. KKP yazılımları ayrıca bir işletmenin, satış, pazarlama, ulaştırma, listeleme, üretim planlaması, envanter yönetimi, kalite yönetimi ve insan kaynakları yönetimi gibi birçok ticari faaliyetini kontrol etmesine yardımcı olur.

Kurumsal Kaynak Planlama sistemleri tüm işletme işlevleri arasında geçiş yapabilen sistemlerdir. Operasyonlarda veya üretimde görev alan tüm işlevsel departmanlar tek bir sistemde birleştirilir. İmalat, depolama, taşımacılık ve ulaştırma ve bilgi teknolojilerine ek olarak, muhasebe, pazarlama, insan kaynakları ve strateji yönetimi de Kurumsal Kaynak Planlama (ERP) sistemlerinde bulunabilir.

Üretim Kapsamında ERP Sisteminde Hangi Modüller Yapılandırılır?

✔ Projelendirme işlemleri, malzeme listeleme işlemleri, kapasite analizi, iş emri yönetimi, kalite kontrol, maliyet yönetimi, üretim işlemleri, üretim projeleri, üretim akışları, üretim planlaması, üretim sipariş takibi gibi süreçler kontrol altına alınır.

Finans Yönetimi Kapsamında ERP Sisteminde Hangi Modüller Yapılandırılır?

✔ Genel hesap defteri, nakit yönetimi, nakit çıkışları, nakit girişleri, durağan varlıklar yönetimi, Kar/zarar analizleri gibi süreçler kontrol altına alınır.

Proje Yönetimi Kapsamında ERP Sisteminde Hangi Modüller Yapılandırılır?

✔ Maliyet hesaplama, listeleme işlemleri, süre ve harcama analizleri, proje genel yönetimi gibi süreçler kontrol altına alınır.

İnsan Kaynakları Yönetimi Kapsamında ERP Sisteminde Hangi Modüller Yapılandırılır?

✔ İnsan kaynakları, maaş bordroları, işletme içi eğitim, çalışanların çalışma süresi ve devamlılığı gibi süreçler kontrol altına alınır.

Müşteri İlişkileri Yönetimi Kapsamında ERP Sisteminde Hangi Modüller Yapılandırılır?

✔ Satış ve pazarlama, komisyonlar, hizmetler, müşteri sözleşmeleri, yardım hattı desteği, satış sonrası destek gibi süreçler kontrol altına alınır.

Arayüzler

✔ Müşteriler, tedarikçiler ve çalışanlar için kişisel ve genel kullanıcı arayüzleri yapılandırılarak sistem bütününde etkin bir akış sağlanır.

Bir Kurumsal Kaynak Planlama yazılımı bünyesinde genelde bağımsız olarak çalışan üretim, finans, müşteri ilişkileri yönetimi (crm), insan kaynakları (ik), stok yönetimi gibi çeşitli uygulamalar bulunabilir. Bu uygulamalar komplike bir süreci etkin bir şekilde yönetir.

ERP Çözümleri konusunda tecrübemizi profesyonel bir çatı altında müşterilerilerimiz ile buluşturuyoruz.

ERP yazılımının komplike bir süreç olduğunun farkında olarak yapılandırma hizmetlerini büyük bir özen ve dikkat ile yerine getirmektekteyiz.

İşletme sahasında aktif bulunarak tüm işleyişi ilgili birimlerden yerinde analiz ediyor, çözüm odaklı bir yazılımın hazırlanması için gerekli en doğru projelendirmeyi planlıyoruz.

Yazılım için en uygun kurguyu oluşturarak işletmenin sisteme değil, sistemin işletmeye doğru kanalize olmasını sağlıyoruz.

Üretimin kontrol altına alınması esnasında yazılımın ve yazılım kapsamında kullanılacak olan cihazların sisteme adaptasyon süreci için; kurulum ve eğitim danışmanlığı, teknik destek danışmanlığı, yazılım geliştirme danışmanlığı ve otomasyona geçiş danışmanlığı hizmetlerimizden yararlanabilirsiniz.